Info

De Nederlandse Wetgeving staat het onderstaande toe:

Aanschaf van maximaal 5 gram.

Bezit van maximaal 30 gram.

Een minimum leeftijd van 18 jaar.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (W.H.O.) is een drug;

iedere stof die, indien opgenomen in het menselijke organisme, een of meer van de functies van dat organisme kan veranderen.

(16th report World Health Organization, Expert Comittee on Drug Dependence, Geneva, 1969)

Volgens het Nederlands recht zijn harddrugs;

alle drugs, met uitzondering van Cannabis en Cannabis producten.

Volgens het Nederlands recht zijn softdrugs;

uitsluitend Cannabis en Cannabis producten.

Hard of soft?

Helderheid in discussies over drugs wordt niet bevorderd door telkens te spreken over Hard- dan wel Soft Drugs, simpelweg omdat het voor de meeste mensen volstrekt onduidelijk is wat nu "hard" of "soft" is. 

De "Hard Drugs" zijn niet harder dan Drugs en evenzo zijn "Soft Drugs" niet zachter dan Drugs. 

De definitie van Drugs zoals beschreven door de Wereldgezondheidsorganisatie laat daar geen ruimte voor, het spreekt tenslotte over iedere stof die het functioneren van dat organisme beinvloedt.

Deze stoffen zijn:

Opiaten : Papaver, Opium, Morfine, Heroïne.

Barbituraten: Slaapmiddelen.

Alcohol: Bier, Wijn, Jenever, etc.

Tranquillizers: kalmerende middelen zoals bv. Librium, Valium, Seresta etc.

Natuurlijke Pepmiddelen: Caffeïne in koffie en cola, Theïne in thee, Theobromine in chocolade.

Synthetische Pepmiddelen: Amfetamine, XTC, PMA.

Tabak: Sigaretten, Shag, Sigaren.

Natuurlijke Hallucinogenen: tripmiddelen zoals Peyote Cactus, Bufotenine.

Synthetische Hallucinogenen: LSD.

Bladeren: derivaat = Cocaïne, Crack.

Qat stengeltjes.

Cannabis: Marihuana, Hasj.

Geneesmiddelen: divers van aard.

Als er dus wordt gesproken over "Drugs" in het algemeen, wordt er door de spreker geen enkele indicatie gegeven over welke van de bovenstaande stoffen het nu eigenlijk gaat.

Dat geldt ook als men het heeft over een "Druggebruiker", immers volgens de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn we vrijwel allemaal gebruikers van tenminste één (1) drug. 

Sterker nog, de meesten van ons gebruiken zelfs meerdere drugs door elkaar, wat ons maakt tot poly-druggebruikers. 

Tenslotte kun je uit de definitie van het W.H.O. de conclusie verbinden, dat elke Nederlander in zijn of haar kennissenkring tientallen drug(s)gebruikers persoonlijk kent.

Misschien is het daarom beter de functiewijzigende stoffen onder te verdelen in drie groepen:

Verslavende drugs.

Gewoontevormende drugs.

Niet-Verslavende en Niet-Gewoontevormende drugs.

Verslavende drugs

W.H.O.: physical dependence oftewel lichamelijke afhankelijkheid.

Verslaving is daar wanneer de gebruiker steeds ietsjes meer moet gebruiken, om hetzelfde effekt als de vorige keer te krijgen. Op het staken van gebruik van verslavende drugs reageert het lichaam heftig, meestal in ongunstige zin. De klachten worden samengevat onder de noemer "ontwenningsverschijnselen".

Verslavende drugs zijn:

Opiaten

Barbituraten

Alcohol

Gewoonte vormende drugs

W.H.O.: psychological dependence oftewel geestelijke afhankelijkheid.

Gewoontevormende drugs leveren bij gelijkblijvende dosis het gelijke effect, als na inname van de vorige keer optrad. Stoppen met het gebruik wordt als moeilijk ervaren, maar na stoppen treden geen ontwenningverschijnselen op

Gewoonte vormende drugs zijn:

Tabak

Tranquillizers

Pepmiddelen

Niet-Verslavende en Niet-Gewoontevormende drugs

W.H.O.: no dependence oftewel geen enkele afhankelijkheid.

Deze groep drugs bewerkstelligd bij gelijke dosis gelijk effect, kan zelfs bij lagere doses een gelijk effect opleveren. Het gebruik kan zonder bijverschijnselen terstond worden gestaakt. Met uitzondering van Hallucinogenen zijn deze drugs een beperkte, korte tijd werkzaam.

Niet Verslavende en Niet Gewoonte vormende drugs zijn:

Hallucinogenen

Qat

Coca (alleen de bladeren!)

Cannabis en de meeste Geneesmiddelen.

Meer informatie is te vinden bij o.a. het Trimbos instituut.